červen 2024
poútstčtsone
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Aplikovaná krizová intervence s využitím na řešení orientovaného přístupu - Akreditovaný vzdělávací kurz

Na tento kurz se již nelze přihlásit.

Datum konání:29.4.2024 - 20.6.2024 (8:30 - 15:30 )
Ukončení registrace:24.4.2024
Číslo akreditace:A2023/1579-SP/PC/VP
Časová dotace:48 hodin
Cílová skupina:SP/PC/VP
Místo konání:Ústředí Slezské diakonie, Dukelská 264/5, Český Těšín 737 01
Lektor:Mgr. Lenka Tkadlčíková, Mgr. et Mgr. et Mgr. Jan Zahradník
Volná kapacita:Obsazeno
Přihlašte se jako náhradník!
Cena:9 300 Kč
Rozložení kurzu (48 vzdělávacích hodin) -  1 den: 29.4., 2 - 3 den: 21. - 22.5., 4 - 5 den: 30. - 31.5., 6. den: 20.6. 

Kurz představuje na řešení orientovaný přístup, jeho základní premisy a východiska, stěžejní metody a způsoby práce vycházející z tohoto přístupu. Dále pak definuje pohled na vznikající, rozvíjející se, eskalující a trvající krizi, její zákonitosti, fáze, etiologii, průběh i možné důsledky. Na základě modelových situací, kasuistik, praktických příkladů a prožitkových technik účastníkům zprostředkovává emoce, které mohou osoby v krizi prožívat, jejich vývoj, blokace či dalšího prohlubování krizových situací. Účastníkům je tak zprostředkováno prožívání jedince, u kterého se rozvíjí potenciální krize, její případný další vývoj a možné reakce jedince vč. jejich interpretace. Na základě pochopení kontextu a uvažování jedince v krizi program nabízí konkrétní techniky práce s jedincem v krizové situaci – sdílení, práce se zdroji, práce s výjimkami, zázračnou otázkou, práce s katastrofickým scénářem a další techniky, které vycházejí z na řešení orientovaného přístupu v poradenství a terapii a jsou využitelné právě ve specifických situacích v rámci krizové intervence. Vzdělávací program představuje také modifikaci „klasických" technik krizové intervence v kontextu na řešení orientovaného přístupu a představuje jednotlivé nástroje využitelné při vznikající, eskalující či trvající krizové situaci. Poslední část kurzu zaměřuje na specifika využití těchto technik při práci se specifickými cílovými skupinami či ve specifických kontextech a také pozicí a etikou krizového interventa.

Získané dovednosti a znalosti:

  • účastník semináře se orientuje  v základních východiscích, pilířích a metodách práce v na řešení zaměřeném přístupu
  • zná definici krize včetně specifik jejího vývoje, fází a etiologie
  • dokáže se vcítit do člověka v některých krizových situací, chápe nejčastější emoce, které lidé v krizi prožívají
  • nacvičí si použití některých technik krizové intervence a uvědomuje si jejich specifika a úskalí
  • dokáže využít některé techniky vycházející z na řešení zaměřeného přístupu při práci s člověkem v krizové situaci
Více informací:Bc.Vladimíra Kullová
E-mail:info@dinstitut.cz
Telefon:731 196 885, 558 764 352Diakonický institut