červen 2024
poútstčtsone
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Specifika v kontaktu, komunikaci a péči o osoby s těžkým zrakovým postižením - Akreditovaný vzdělávací kurz

Na tento kurz se již nelze přihlásit.

Datum konání:27.5.2024 (8:30 - 15:30 )
Ukončení registrace:23.5.2024
Číslo akreditace:A2021/0298-SP/PC/PP/VP
Časová dotace:8 hodin
Cílová skupina:SP/PC/PP/VP
Místo konání:Ústředí Slezské diakonie, Dukelská 264/5, Český Těšín 737 01
Lektor:Hana Petrová
Volná kapacita:9 míst
Kurz otevřen i pro veřejnost:5 míst
Cena:2 125 Kč
Sleva pro zaměstnance SD 20 % (1 700 Kč)
Vzdělávací program reaguje na potřebu sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách ujasnit si principy správné komunikace a bezpečného doprovázení osob s těžkým zrakovým postižením. Vhodné techniky komunikace, zprostředkování informací, doprovázení a péče pomohou odstranit bariéry na straně pomáhajících osob a zároveň i na straně osob nevidomých a slabozrakých. Účastníci díky informacím a vlastním prožitkům získají schopnost vcítit se do pozice člověka s těžkým zrakovým postižením. Získají představu o překážkách, které musí tito lidé denně překonávat. To jim umožní citlivěji a efektivněji reagovat a řešit problémy cílové skupiny v praxi. Součástí kurzu je také praktický nácvik správného doprovázení nevidomých. 

Získané kompetence:
  • seznámení se se stupni zrakového postižení a nejčastějšími vadami zraku
  • znalost principů kontaktu a komunikace s osobami s těžkým zrakovým postižením
  • ovládnutí technik bezpečného provázení osob s těžkým zrakovým postižením
  • seznámení se se způsoby kompenzace zraku
  • naučíte se používat otevřené otázky a jejich význam pro zajištění potřeb zrakově postiženého
  • seznámíte se s jednotlivými druhy kompenzačních pomůcek 

Více informací:Bc.Vladimíra Kullová
E-mail:info@dinstitut.cz
Telefon:731 196 885, 558 764 352Diakonický institut